Rybníky ožívají

CI4A1000

Dny se kvapem prodlužují, paprsky slunce nabírají na síle a do naší krajiny se začínají navracet tažní ptáci. Mezi prvními, kteří znovu osídlí svůj zarostlý okraj rybníků, jsou i husy velké. Po návratu si zabírají svá teritoria na stavbu hnízda a nezřídka tak dochází k hlasitému hašteření a vyhánění z obsazeného území. A jak jedni přilétávají , druzí zase putují na sever. Mezi navrátivšími lze také ojediněle pozorovat další zajímavé druhy, například hoholy severní. Já měl  možnost vyfotografovat samici hohola severního,které jsem  popřál šťastný let …