Podzim – doba výlovů rybníků

IMG_8902

Podzimní výlovy rybníků jsou potravní baštou pro většinu rybožravých ptáků. Mělká koryta a tůňky poskytují mnoho možností potravní nabídky nejen pro volavky a kormorány, ale také pro menší druhy vodních ptáků jako jsou potápky, rackové nebo ledňáčci. Podzim přináší mnohdy ranní mlhy a focení v tomto počasí je velmi obtížné. Fotografický výsledek tak bývá velmi zastřeným a matný. Vše však vynahrazují úžasné scény a děje odehrávající se přímo přede mnou. Nevšední zážitky mi alespoň zůstávají ve vzpomínkách na toto zajímavé období roku.